วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รร.ผู้สุงอายุสุขวิทยบึงมะลู กับ กองทุนสวัสดิการชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร ผ่านระบบ google meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของ อบต. บึงมะลู

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
รร.ผู้สุงอายุสุขวิทยบึงมะลู กับ กองทุนสวัสดิการชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร
ผ่านระบบ google meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของ อบต. บึงมะลู  

info210 2 65

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web