แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9 มี.ค. 2565
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  21 ก.พ. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
   

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  รอบเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  (ทุกกอง)


 

 

 

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy