ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้าง

ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม บ้านน้ำขวบหมู่2 5-ก.ย.2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ทล.221- บ้านน้ำขวบ 5-ก.ย.2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.น้ำขวบหมู่2-โนนแสนคำ ม.5  22-ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุเผาศพ) บ้านศรีลำดวน หมู่ที่ 15 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก ถ. 104-02 บ้านบึงมะลู - บ้านห้วยทิพย์
ต.รุง บ้านบึงมะลู หมู่ 1 
 21 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้) อบต. บึงมะลู  17 ม.ค. 2563
   
   
   
   
   

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web