รายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 8  มกราคม พ.ศ. 2564 

บันทึกการประชุม  วันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

บันทึกการประชุม  วันที่  11 มีนาคม พ.ศ. 2564  

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer