คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

                         nayok  
                                      นายณราวุฒิ  กุนรา
                                  ตำแหน่ง นายก อบต. 
                                     0815798519
 
 yong


 phala
       นายไสว  แตะต้อง 
        รองนายก อบต. 
        087-2548405
            นายพละ  สมหวัง
          รองนายก อบต.
          0933839854
 

stum

 
                  นายขวัญชัย  มีบุญ
                เลขาฯ/นายก อบต.
                   0935198974
 
 

 

 

 
     
     

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1