หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   
  นายประเสริฐ พรมชาติ
รักษาราชการแทนปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ 084-510-4318
 
     
 นายประเสริฐ พรมชาติ
รองปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ 081-266-3115
   นางสาววัชนีย์  สาระวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 080-738-88759
     
 นางศรีประไพ  เทียบเปรียบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 094-902-6705
   นายประเสริฐ พรมชาติ
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
เบอร์ติดต่อ 081-266-3115
     
     
     
     

 

 

 

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer