รายงานกิจการสภาฯ

หัวข้อประชุม

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู 

 

รายงานกิจการสภาฯ

 logo2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ครั้งแรก ประจำปี 2565        21-6-66       
 logo2  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่1 ค่รั้งที่1 ประจำปี 2565   21-6-66   
 logo2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่2 ค่รั้งที่1 ประจำปี 2565   21-6-66   
 logo2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565   21-6-66   
 logo2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   21-6-66   
 logo2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   21-6-66   
 logo2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565   21-6-66   
 logo2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2565   21-6-66   

 

 

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1