รายงานผลการดำเนินงาน

logo1

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

20-4-66
logo1 **รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 27-3-66
logo1 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 มีนาคม 2566) 27-3-66
logo1  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9-3-66
logo1 *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565* 7-3-66
logo1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รอบ 6 เดือน 7-3-66
logo1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 7-3-66
logo1 //รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 // 3-3-66
logo1 **รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 17-2-66
logo1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16-8-65
logo1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 12-4-65
logo1 -รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8-4-65
logo1 ข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) โดยแยกตามภาระกิจของหน่วยงาน 8-4-65
logo1 -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 15-3-65
logo1 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15-3-65
logo1 -รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9-3-2565
logo1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
logo1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
logo1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)  
logo1 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 logo1  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 logo1  
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 logo1  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web