Galleries


 • เเก่งตะวัน/แก่งตาสาท
  134 views
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  99 views
 • ๒๘ มกราคม ๖๔ กิจกรรมผู้สูงอายุ โรงเรียนสุขวิทยบึงมะลู
  153 views
 • ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรม(Big Cleaning Day)ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยทำความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน
  132 views
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา คณะกรรมการชมรมคนพิการหาแนวทางร่วมกันและขอชี้แจงผลการทำงาน ตั้งแต่ ๒ กรกฏาคม ๖๓ - มกราคม ๖๔
  125 views
 • ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิทย์บึงมะลู รุ่นที่ ๒
  158 views
 • ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  141 views
 • ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ พิธีมอบปรัชญาบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๑ ได้รับเกียรติจากท่าน ธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์
  124 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ วัดพระธาตุเรืองรอง
  260 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข รณรงค์และแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
  164 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
  147 views
 • ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  149 views
 • โครงการประเพณีลอยกระทงเสี่ยงเทียนทำนายฝน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านบึงมะลู
  150 views
 • ร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี
  152 views

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web