Galleries


 • เเก่งตะวัน/แก่งตาสาท
  เเก่งตะวัน/แก่งตาสาท
  10 views
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 -...
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  12 views
 • ๒๘ มกราคม ๖๔ กิจกรรมผู้สูงอายุ...
  ๒๘ มกราคม ๖๔ กิจกรรมผู้สูงอายุ โรงเรียนสุขวิทยบึงมะลู
  29 views
 • ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา...
  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรม(Big Cleaning Day)ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยทำความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน
  24 views
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา...
  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา คณะกรรมการชมรมคนพิการหาแนวทางร่วมกันและขอชี้แจงผลการทำงาน ตั้งแต่ ๒ กรกฏาคม ๖๓ - มกราคม ๖๔
  19 views
 • ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔...
  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิทย์บึงมะลู รุ่นที่ ๒
  28 views
 • ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔...
  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  32 views
 • ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓...
  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ พิธีมอบปรัชญาบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๑ ได้รับเกียรติจากท่าน ธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์
  24 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓...
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ วัดพระธาตุเรืองรอง
  19 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓...
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข รณรงค์และแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
  25 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓...
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
  26 views
 • ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓...
  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  26 views
 • ...
  โครงการประเพณีลอยกระทงเสี่ยงเทียนทำนายฝน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านบึงมะลู
  28 views
 • ร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี
  ร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี
  23 views
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer