Galleries


 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 -...
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  5 views
 • ๒๘ มกราคม ๖๔ กิจกรรมผู้สูงอายุ...
  ๒๘ มกราคม ๖๔ กิจกรรมผู้สูงอายุ โรงเรียนสุขวิทยบึงมะลู
  15 views
 • ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา...
  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรม(Big Cleaning Day)ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยทำความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน
  14 views
 • ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา...
  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นำโดยท่านณราวุฒิ กุนรา คณะกรรมการชมรมคนพิการหาแนวทางร่วมกันและขอชี้แจงผลการทำงาน ตั้งแต่ ๒ กรกฏาคม ๖๓ - มกราคม ๖๔
  12 views
 • ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔...
  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิทย์บึงมะลู รุ่นที่ ๒
  15 views
 • ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔...
  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  18 views
 • ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓...
  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ พิธีมอบปรัชญาบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๑ ได้รับเกียรติจากท่าน ธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์
  15 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓...
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ วัดพระธาตุเรืองรอง
  10 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓...
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข รณรงค์และแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
  14 views
 • ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓...
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
  13 views
 • ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓...
  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  12 views
 • ...
  โครงการประเพณีลอยกระทงเสี่ยงเทียนทำนายฝน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านบึงมะลู
  16 views
 • ร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี
  ร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี
  14 views
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer