สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

 

 

 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
  ตำแหน่งว่าง

 

 

ลขานุการสภาฯ  ตำแหน่งว่าง

 

 

รองประธานสภาฯ ตำแหน่งว่าง

 

มาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 1 ตำแหน่งว่าง
  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 2 ตำแหน่งว่าง สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 3 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 4 ตำแหน่งว่าง
 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 5 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 6 ตำแหน่งว่าง
 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 7 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 8 ตำแหน่งว่าง
 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 9 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 10 ตำแหน่งว่าง
 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 11 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 12 ตำแหน่งว่าง
 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 13 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 14 ตำแหน่งว่าง
 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 15 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 16 ตำแหน่งว่าง
 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 17 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 18 ตำแหน่งว่าง
 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 19 ตำแหน่งว่าง
   

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 20 ตำแหน่งว่าง
     
     
     
     
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer