วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุมสภาครั้งแรก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุมสภาครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
info5 1 65 1

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web