การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 4 ประเด็น ดังนี้

1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

 2023 05 2f252f3c448cbe7  2023 05 3d5c77b8db803b6
 2023 05 7d811b80082f109  2023 05 31f7d294b734abb