การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 4 ประเด็น ดังนี้

1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

 2023 05 2f252f3c448cbe7  2023 05 3d5c77b8db803b6
 2023 05 7d811b80082f109  2023 05 31f7d294b734abb
   

บทความ

บทความ

99999 ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 28-6-66
99999 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 26-6-66
 99999

วันงดสูบบุหรี่โลก 2566  

 23-6-66
     
     
     

วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

   
 poster 10 2023 cre

 

31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงกำหนดคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
คือ “บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”

#วันงดสูบบุหรี่โลก
#31พฤษภาคม
#WNTD2023
#บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
#คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 
 Poster Quit smoke 1