แก่งตาสาท

แก่งตาสาท

 

 pics 5976 1  

แก่งตาสาท อยู่ใกล้เขาพระวิหาร เป็นลำน้ำที่ยังคงสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี อยู่ติดชายแดนไทย - กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร
ระหว่างบ้านตาทวดไปยังบ้านห้วยทิพย์ ตำบลรุง ทางเข้าเป็นทางเดินตามธรรมชาติ
มีนักท่องเที่ยวพากันเดินเท้าไปเล่นน้ำตกก?ันอย่างคึกคัก ห่างจากถนนลูกรังประมาณ 50 เมตร
มีพลาญหินอยู่ต่ำลงไปและมีน้ำตกที่มีน้ำใส?สะอาดไหลอย่างต่อเนื่อง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและไทยเชื้อสายกัม-พูชาที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณเทือกเขาพระวิหาร
พากันไปเล่นน้ำจำนวนมาก

ช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาเที่ยว เมษายน – มิถุนายน

 pics 5976 3  pics 5976 5
 pics 5976 4