แก่งตะวัน

แก่งตะวัน

 

 pics 6002 2  

 

แก่งตะวันเป็นลำน้ำธรรมชาติไหลตลอดปี ที่มีลักษณะเป็นโตรกธารโขดหิน
ลานหินหาดทรายและเกาะแก่งขนาดเล็กตื้นๆมีค?วามลึกประมาณ 1.50 เมตร
มีน้ำไหลตามโตรกหินคล้ายๆน้ำตก มีความยาวตามลำน้ำ 200 เมตร
กินพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ห่างจากบ้านบึงมะลู 4.5 ก.ม.ตั้งอยู่รอยต่อระหว่าง ต.รุง และ
ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 pics 6002 3 pics 6002 4 

แก่งตาสาท

แก่งตาสาท

 

 pics 5976 1  

แก่งตาสาท อยู่ใกล้เขาพระวิหาร เป็นลำน้ำที่ยังคงสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี อยู่ติดชายแดนไทย - กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร
ระหว่างบ้านตาทวดไปยังบ้านห้วยทิพย์ ตำบลรุง ทางเข้าเป็นทางเดินตามธรรมชาติ
มีนักท่องเที่ยวพากันเดินเท้าไปเล่นน้ำตกก?ันอย่างคึกคัก ห่างจากถนนลูกรังประมาณ 50 เมตร
มีพลาญหินอยู่ต่ำลงไปและมีน้ำตกที่มีน้ำใส?สะอาดไหลอย่างต่อเนื่อง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและไทยเชื้อสายกัม-พูชาที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณเทือกเขาพระวิหาร
พากันไปเล่นน้ำจำนวนมาก

ช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาเที่ยว เมษายน – มิถุนายน

 pics 5976 3  pics 5976 5
 pics 5976 4