ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ      18-2-65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ      18-2-65