ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2565

 ภ.ด.ส.1  ประจำปีงบประมาณ  2565  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ      18-2-65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ      18-2-65

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 7-2-65

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 7-2-65เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู