ประกาศเรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู 

ประกาศเรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู  23-6-64

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู