วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู


pr652

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web