รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินอบต.บึงมะลู ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64- 30 กย. 65  

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินอบต.บึงมะลู ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64- 30 กย. 65  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1