โครงการพัฒนาอาชีพ การถักไหมพรม ชมรมคนพิการตำบลบึงมะลู 30 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาอาชีพ การถักไหมพรม ชมรมคนพิการตำบลบึงมะลู 30 กันยายน 2565
โครงการมอบบ้านพอเพียง และเยี่ยมบ้านคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง 30 กันยายน 2565

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1