เมื่อวันที่ 5 พ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.ชาญชัย ร่มเย็นรอง ผอ.สนภ.5 นทพ.(บ) เป็นประธานส่งมอบแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.ชาญชัย ร่มเย็นรอง ผอ.สนภ.5 นทพ.(บ) เป็นประธานส่งมอบแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web