วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. การประชุมหารือพิจารณาทบทวน ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอบต. การประชุมหารือพิจารณาทบทวน ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

info25 10 65

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1