..รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

..รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

--รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy