เชิญชวนให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง

เชิญชวนให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปเลือกตั้ง ณ หน่วยที่ท่านมีชื่ออยู่ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

 01