ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy