ข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) โดยแยกตามภาระกิจของหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) โดยแยกตามภาระกิจของหน่วยงาน

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web