ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web