รายงานกิจการสภาฯ

รายงานกิจการสภาฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256311     พ.ย. 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256311     พ.ย. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25634 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25634 พ.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256212 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25624 พ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25624 พ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25621 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256214 มิ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256215 พ.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256221 มี.ค. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256221 มี.ค. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web