สารจากผู้บริหาร

 

                        

                                    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
                                       ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
         เรายินดีน้อมรับคำติและคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและสะดวกสบาย

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer