อบต.บึงมะลู ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทร 045-922-4672 , โทรสาร 045-924-672 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.